Werken in een vrolijke en open sfeer

Wie bij De Biltse Grift werkt helpt jongeren van 17 tot en met 27 met een licht verstandelijke beperking bij hun wens om zoveel mogelijk zelf te kunnen. Ze willen leren wassen, met geld omgaan, hun kamer schoonmaken en koken. Als ze deze vaardigheden onder de knie hebben, kunnen ze later zo zelfstandig mogelijk wonen.

Woonlocatie De Biltse Grift ligt in de rustige wijk Voordorp in Utrecht. De jongeren die er wonen werken in vier huishoudelijke ploegen: keuken, schoonmaak, tuin en afval. Samen regelen ze zo alle taken. Als begeleider biedt je eigenlijk alleen hulp wanneer dat wordt gevraagd, en laat je de rest van de tijd hun eigen leven leiden. Doorgaans doen de jongeren hun taken uit zichzelf, het is tenslotte hun thuis en dus ook hun verantwoordelijkheid.

Studenten

In de Biltse Grift heerst een vrolijke en open sfeer. De jongeren zijn samen verantwoordelijk voor het huis en hebben intensief en gezellig contact. Ze hebben respect voor elkaar, leren van elkaar en kunnen heel goed zelf problemen oplossen. Daarnaast wonen er ook twee studentes. Zij betalen geen huur, maar investeren ongeveer twintig uur per maand in hun medebewoners. Zij krijgen daarvoor een kamer met gedeelde voorzieningen. Voordeel van het in huis hebben van studenten is dat zij ‘de normale wereld’ binnenbrengen. Bewoners leren veel van ze.

Leerdoelen

Als begeleider ondersteun je de cliënten, niet door het over te nemen, maar juist door te overleggen. Er zijn op De Biltse Grift ondersteuners die afspraken maken met de jongeren en begeleiders die helpen met de persoonlijke leerdoelen. De jongeren leren het meest door gewoon zelf dingen te doen maar leren ook veel van elkaar. Begeleiders voeren regelmatig een gesprekje met de jongeren om te horen of alles goed gaat en of hulp nodig is. Samen wordt gekeken naar de vorderingen en naar een eventuele vervolgplek.

Naast deze locatie, kan je Abrona ook vinden in Utrecht op de volgende plekken: