Over Abrona

Bij Abrona ben je welkom. Als cliënt, medewerker, familielid of vrijwilliger. Iedereen doet ertoe. Graag gaan we met jou als gemotiveerde (aankomende) professional in gesprek. Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen, te leren en ervaring op te doen. Van jou vragen wij inzet en enthousiasme voor onze cliënten. Het gaat om jouw onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt. Je bent een betrouwbare collega en een teamspeler.

Bij Abrona krijg je de mogelijkheid om je kennis en je vaardigheden op niveau te houden, te vergroten en te verbeteren. We leren van en met elkaar door samen te werken, elkaar te ontmoeten en aandachtig te luisteren naar elkaar. Op die manier ontplooien we ons als individu, organisatie en maatschappelijke partner.

Organisatie

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht en biedt langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met elkaar, voor elkaar.

Wil je graag bij ons komen werken? Bekijk onze gehandicaptenzorg vacatures.                

 

Wij hebben onze dienstverlening verdeeld in de volgende deelgebieden:

 • Maatschappelijke Ondersteuning (Ambulante zorg)
 • Langdurige zorg, met als subgroepen:
  • lichte ondersteuning
  • intensieve ondersteuning
  • somatische ondersteuning
 • Behandeling & Expertise

Onze missie

De missie van Abrona is de inspiratiebron van ons handelen.

 • Ontmoeting tussen mensen
 • Respect voor het unieke individu
 • Mogelijkheden voor ontplooiing

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Je bent welkom bij Abrona.