Stimuleren en motiveren

Als begeleider kijk je samen naar wat de cliënt graag zou willen doen of leren buiten de woonvoorziening. Je kunt cliënten bijvoorbeeld helpen met zoeken naar passend werk of een activiteit buiten de deur. Zo kunnen ze in de buurt aan de slag in een tuinderij of naar een sociale plek om vooral onder de mensen te zijn. Op die manier streven we naar een zo prettig mogelijk leefklimaat. Als begeleider stimuleer en motiveer je de cliënten. Woonvoorziening Ina Boudier Bakkerlaan (IBB) maakt onderdeel uit van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en is gelegen in de wijk Sterrenwijk in Utrecht. Er is plek voor vierentwintig cliënten.

Hulp op maat

De IBB werkt nauw samen met de GGD, verslavingszorg, psychiatrie en de gemeente Utrecht. Cliënten zijn bij Ina Boudier Bakkerlaan terechtgekomen omdat zelfstandig wonen te ingewikkeld is gebleken, dit kan door meerdere oorzaken komen zoals overvraging, gedragsproblematiek, verslaving en/of psychiatrisch problematiek. De begeleiding die wordt geboden is altijd per individu op maat. De begeleiding past zich aan naar de hulpvraag van de client. Daarnaast bied je ze mogelijkheden, rust en ruimte. Het is belangrijk dat cliënten kunnen nadenken over levens(hulp)-vragen.

Triple-C

Er wordt gewerkt volgens de Triple-C methodiek met als doel het zoveel mogelijk aansluiten bij het normale leven. Dat doen we door ons te richten op activering van de cliënt op meerdere gebieden, zoals bijvoorbeeld het zoeken en behouden van werk of dagbesteding, hun gezondheid of hun sociale leven.

Zinvolle dag

Dit houdt ook in dat we activerend begeleiden rond ADL. Als daarnaast behoefte is aan ontspanning in de vorm van sport, spel of creativiteit dan wordt daar in voorzien. Zo werken wij samen met een muziek en bewegingsagoog op locatie. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk samen met de cliënten te doen. De ervaring leert dat het goed voelt als mensen de dag zinvol zijn doorgekomen.

Wie op de Ina Boudier Bakkerlaan woont wordt geholpen met ‘individueel wonen met ondersteuning’. Dat betekent dat cliënten praktische adviezen krijgen, ondersteuning waar nodig en tot zover de cliënten dat toelaten. Op de IBB is altijd 24 uur per dag personeel aanwezig.

Naast deze locatie, kan je Abrona ook vinden in Utrecht op de volgende plekken: