Over Orionplein

Woonlocatie Orionplein ligt in het hartje van de wijk Sterrenberg in Huis ter Heide. Een nieuw appartementencomplex voor tweeënvijftig cliënten.

Elkaar ontmoeten, ontwikkelen en respect voor elkaar

Het team van Orionplein vindt het belangrijk dat bewoners elkaar ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en dat er respect is voor elkaar. Als begeleider probeer je de dag van cliënten zo normaal en fijn mogelijk vorm te geven. Afspraken over hoe er wordt gezorgd staan in het ondersteuningsplan met daarin het doel waar naartoe wordt gewerkt. Elk jaar wordt dit plan besproken met de cliënt en/of met de familie.

Binnen Orionplein zijn er vier woningen voor cliënten met een ernstige tot matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Elke woning heeft een eigen team van vaste medewerkers en daarnaast wordt Sterrenberglaan 10 gedeeld met een team van flexibel inzetbare medewerkers. Er zijn per woning twee geschakelde woonkamers waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien is er een kleine snoezelruimte en een speciaal ingerichte snoezelbadkamer. In het Atrium is het goed toeven en sommige appartementen hebben een eigen tuintje.

Belangrijke taak als begeleider

De bewoners hebben veel zorg nodig. Ze zijn vaak al wat ouder en hebben een matige tot ernstige beperking. Soms is er sprake van andere problematiek zoals dementie, autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. De meeste bewoners hebben veel ondersteuning nodig bij het zorgen voor zichzelf en hun omgeving. Als begeleider heb je daarin een belangrijke taak. Jij zorgt ervoor dat de cliënten een leuke dag hebben. Je kent hun wensen en weet waarin ze plezier hebben. Met de bewoners en familie overleg je hoe het zorgplan er uit ziet en deze afspraken verwoord je in een ondersteuningsplan. Ook de doelen van de cliënt zelf bespreek je en leg je vast. Met elkaar bepaal je dit. 

Daginvulling

Als begeleider van Orionplein kijk je naar de behoeften en wensen van de cliënten en probeer je bij ze te zijn en naast ze te staan. Op Orionplein kunnen ouder wordende of ernstig zieke mensen blijven wonen. Gezocht wordt naar een zinvolle daginvulling die past bij de individuele cliënt. Er is veel te doen in en rondom Orionplein. Binnen de woonlocatie zelf kunnen bewoners naar de Buurvrouw en Pluto en op de Kosmos kunnen de cliënten gebruik maken van Atria of de Zonnehoeksoos. Op de locatie is er elke week een soos-avond en ook in de avonden en weekeinden wordt activering aangeboden. Een aantal cliënten zwemt ook en er worden muziekactiviteiten georganiseerd. Daarnaast kan men ook helpen met de dagelijkse bezigheden in en om het huis. Binnenkort wordt er op de afdeling zelf gekookt en daarbij kunnen cliënten helpen of meebeleven.

Prettige sfeer

Binnen de teams van Orionplein is onderlinge samenwerking belangrijk zodat alle cliënten goede zorg hebben. Er is altijd tijd om even stoom af te blazen of om iets te overleggen. De bereidheid om elkaar te helpen is groot waardoor de sfeer er prettig is.

Orionplein is 1 van de 11 locaties in Huis ter Heide. Bekijk ook eens de andere locaties: