Dit ga je doen

Over Vrienden van Abrona

In 1997 is Stichting Vrienden van Abrona opgericht. We zijn onafhankelijk van de zorginstelling Abrona maar werken exclusief voor de cliënten van Abrona. Vrienden van Abrona stelt zich ten doel om Abrona in haar missie te ondersteunen door iets extra’s te doen en te betekenen voor de cliënten. Vrienden van Abrona draagt financieel bij aan voorzieningen en activiteiten voor cliënten van Abrona, en het faciliteren van ontmoetingen tussen cliënten, medewerkers en de vrijwilligers uit bedrijven en organisaties. Met onze steun willen we extra betekenis geven aan het dagelijks leven van cliënten en daarmee ook aan medewerkers, vrijwilligers en het maatschappelijk en zakelijk netwerk van Abrona. Wij ondersteunen graag activiteiten die zorgen voor een ‘geluksmomentje’ bij de cliënt.

Dit verwachten we

Over het bestuur Het bestuur van Vrienden van Abrona

is verantwoordelijk voor de continuïteit van de stichting en voor het bereiken van de doelstelling. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid communicatie en fondsenwerving (vacature). De functies zijn onbezoldigd. Vanuit Abrona is een professionele fondsenwerver (gemiddeld 8 uur per week) werkzaam voor Vrienden van Abrona en momenteel wordt een medewerker fondsenwerving geworven (ZZP) die uitvoering gaat geven aan het onlangs opgestelde plan fonds- en donateurswerving. Het bestuurslid communicatie en fondsenwerving stuurt waar nodig deze fondsenwerver aan. Het bestuur vergadert ongeveer vijfmaal per jaar en heeft zo nodig tussentijds informeel contact over lopende zaken. Binnen het bestuur is sprake van een informele, ondernemingsgezinde en professionele samenwerking, vanuit een authentieke betrokkenheid bij de cliënten van Abrona. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Abrona is, als adviseur van de Vrienden, regelmatig aanwezig bij de bestuursvergaderingen

Dit bieden we

Wie is ons nieuwe bestuurslid?

• Je wordt portefeuillehouder communicatie en particuliere fondsenwerving, institutionele fondsenwerving en b-t-b-relatiebeheer (sponsoring en fondsenwerving).

• In samenwerking met de fondsenwerver(s) worden de plannen ten uitvoer gebracht. • Je hebt affiniteit met de leefwereld van verstandelijk gehandicapten.

• Je hebt kennis van en affiniteit met de wijze waarop fondsenwerving voor een goededoelenstichting met ANBI-status wordt uitgevoerd.

• Je geeft het ambassadeurschap van Vrienden van Abrona vorm door actief te participeren in ontmoetingen en informele netwerken in de regio waar Abrona actief is.

• Je bent bereid enkele uren per week te besteden aan je bestuurstaken.

• Je kunt een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen overleggen. De te maken kosten, niet zijnde reiskosten voor regulieren vergaderingen, worden vergoed.

• Je bent overdag beschikbaar op de vergaderdagen op (in principe) woensdagen en enkele malen per jaar bij Abrona-activiteiten.

 

Meer informatie

Onze voorzitter Birgitte van de Broek geeft je mondeling graag meer informatie, app of bel 06 54 66 0369. Wil je meer weten over Vrienden van Abrona? Kijk op www.vriendenvanabrona.nl. Op www.abrona.nl lees je alles over de zorgorganisatie Abrona. Wil je je kandideren voor de functie? Stuur een e-mail met je motivatie en CV aan vrienden@abrona.nl

Deze vacature sluit op donderdag 27 juni 2024

Heb je interesse?

En wil je graag bij Abrona aan de slag?

Locatie­omschrijving

Het Huis van Leusden is zo goed als nieuw. Een moderne werkplek met vernieuwde snufjes waaronder een digibord. Woonvoorziening ‘Huis van Leusden’ is een 24-uurs woonvoorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een bijkomende beperking. Op de begane grond is het nieuwe gemeentehuis van Leusden waar dagbestedingsmogelijkheden zijn. Het Huis van Leusden staat in het centrum van Leusden, dichtbij winkels, bibliotheek en restaurants.

Zorg op maat

Het is een leuke manier van werken. Mensen hebben allemaal hun eigen appartement en er is alle ruimte voor

Lees meer over Huis van Leusden