Bewoners coachen op het boerenerf

Wie woont of werkt op de vestiging Benschop, gelegen in het Groene Hart van Nederland, ruikt de geur van het boerenleven en ervaart rust en ruimte. De boerderijen welke ooit toebehoorden aan de families De Vos en De Haan, zijn door Abrona verbouwd tot appartementen waar mensen met een zorgprofiel VG3, VG4 of VG6 verblijven. Over één ding is iedereen het eens: het is geweldig om te wonen of te werken op de boerderijen. 
 
Ook voor de medewerkers is Benschop een plezierige plek om te werken. Door de natuur en het boerenleven is het een inspirerende plek die niet onopgemerkt blijft voor de omgeving. De buurt wordt zoveel mogelijk betrokken bij de boerderijen. Iedereen die het team van Benschop versterkt, draagt zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten houden zich op en om het terrein bezig met het onderhouden van het groen, verzorgen de dieren of doen licht huishoudelijk werk. Het kan ook gebeuren dat clienten individueel of met een groepje werkzaamheden verrichten bij ondernemers in de buurt. 
 

Bewoners coachen

Bij De Vos en De Haan wordt 24/7 begeleiding aangeboden. Dit betekent dat er dag en nacht begeleiding aanwezig is. ’s Nachts is de slaapwacht persoonlijk aanwezig in Boerderij De Haan. Boerderij De Vos is met een pieper verbonden met deze slaapwacht. Als begeleider help je cliënten bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. Elke bewoner heeft andere wensen of eisen en daar wordt op geanticipeerd. Bewoners worden begeleid in hun dagelijks leven en geholpen bij het contact met hun familie en de integratie met de buurt. 
 

Ontwikkelingsgericht

De begeleiding werkt coachend en ontwikkelingsgericht. Cliënten werken zelfstandig of in groepsverband, als medewerker start je de dag met een duidelijke werkstructuur aan de hand van een draaiboek. De werkzaamheden zijn uiteraard afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de cliënt.