Specialistische Langdurige Zorg

Waar staat  Specialistische Langdurige Zorg voor?

Binnen de  specialistische langdurige zorg hebben de mensen intensieve ondersteuning nodig. Naast een matige of licht verstandelijke beperking zijn er bijkomende problemen, zoals psychiatrische en autistische stoornissen, lichamelijke beperkingen of somatische problemen. Door onze langdurige ervaring met deze mensen, hebben we veel specialistische kennis op dit vlak.    

Met welke cliënten krijg je te maken in de Specialistische Langdurige Zorg? 

De cliënten die binnen de specialistische langdurige zorg wonen zijn mensen met (complexe) externe sturingsproblematiek en/of intensieve somatische zorg. Zij hebben een zorgzwaartepakket van 5 of hoger nodig. Juist de combinatie van beperkingen en problemen leidt bij deze mensen regelmatig tot gedragsproblemen. Vaak hebben ze  geen realistisch beeld van zichzelf en kunnen ze  veel meer dan ze zelf denken. 

Specialistische Langdurige Zorg bestaat uit drie expertisegroepen, die  gebaseerd zijn op de specifieke zorgbehoefte van cliënten: Autisme, Complex gedrag en Ouderen & Somatische zorg.  

Wat verwachten we van de medewerkers die werken in de specialistische langdurige zorg?

Als je bij Abrona werkt binnen de specialistische langdurige zorg kies je voor:

  • diepgang en afwisseling. Er wordt  een groot beroep gedaan op je specialistische kennis en vaardigheden;
  • een omgeving waarin het toepassen van reflectie op je eigen handelen, maar ook op dat van je  collega van groot belang  is; 
  • het werken met een doelgroep die tot veel meer in staat is dan je denkt en waarbij de regie zoveel  mogelijk bij de cliënt ligt; 
  • een werkplek waar authenticiteit belangrijk is;  
  • flexibiliteit in handelen en denken;
  • nauw samenwerken met je directe collega’s, maar ook met andere disciplines zoals gedragsdeskundigen, artsen, fysiotherapeuten, etc.
  • zelfstandig werken waarbij je zelf je keuzes maakt en deze kunt onderbouwen.