Maatschappelijke Ondersteuning

Waar staat Maatschappelijke Ondersteuning voor?

Onder het motto ‘Ieder z’n kracht’ wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Ook sociaal kwetsbare mensen kunnen een bijdrage leveren. Samen met anderen richten we ons op het ondersteunen en ontwikkelen van mensen en daarmee van de samenleving als geheel. We versterken het netwerk van kwetsbare mensen door mantelzorgers en andere betrokkenen in het leven van mensen met een beperking, te ondersteunen. Abrona wil doelen binnen de informele zorg helpen uitzetten en de ontwikkeling van de cliënt helpen stimuleren. Ook willen we met onze kennis en expertise een wegwijzer en vraagbaak zijn voor anderen.  Abrona probeert zoveel mogelijk aan te sluiten op de lokale vraag.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning in het kader van de Wmo. Abrona ondersteunt meer dan 20 gemeenten bij het geven van een antwoord op de vraag van de burger.  Samen met partners binnen zorg en welzijn, zoeken we naar de juiste oplossingen en nieuwe mogelijkheden in de veranderende wereld van zorg en welzijn.

Wie zijn onze cliënten?

Er is geen algemene beschrijving te geven die past bij alle cliënten die wij maatschappelijke ondersteuning bieden. Wel hebben deze mensen meestal een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met psychiatrische en/of meervoudige problematiek. Deze kwetsbare burgers hebben (enige) ondersteuning nodig om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Zij wonen vaak zelfstandig in een eigen woning of appartement.

Abrona-medewerkers richten zich op het activeren en ontwikkelen van mensen die het alleen niet redden, meestal door ambulante ondersteuning. Zij ondersteunen   de cliënt  binnen zijn/haar  sociale omgeving  (de  informele  zorg)  en  waar nodig biedt Abrona formele zorg. Bijvoorbeeld door de cliënt te ondersteunen bij dagstructuur, regelzaken en sociaal/ emotioneel. Eigen kracht, activering en participatie in de wijk staan centraal.

Wat wordt er als medewerker van je verwacht binnen de Maatschappelijke ondersteuning?

Als je bij Abrona binnen de Maatschappelijke ondersteuning werkt, kies je voor:

  • ondersteunen van cliënten vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden
  • samenwerken en verbinden van  lokale  kwaliteiten  en deze  maximaal  inzetten (vrijwilligers, mantelzorg, familie, buren, verenigingen, bedrijven, enz.)
  • flexibel  inspelen op veranderende omstandigheden 
  • creativiteit, ondernemerschap en het écht anders durven doen werken in een team van mensen met verschillende expertises en ervaringen; 
  • een werkplek met veel organisatorische vrijheid, verantwoordelijkheid en bevoegdheden.