Generalistische Langdurige Zorg

Waar staat Generalistische Langdurige Zorg voor? 

Binnen de generalistische langdurige zorglocaties  van Abrona woont een diversiteit aan cliënten: ieder met z´n beperkingen maar zeker ook mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden steeds belangrijker in het begeleidingsaanbod. Het uitgaan van mogelijkheden en kwaliteiten van cliënten past goed binnen de visie van Abrona.  De missie van Abrona, met als uitgangspunten: uitgaan van het unieke van ieder individu, mogelijkheden tot ontplooiing en ontmoeting tussen mensen, sluit daarom goed aan bij de veranderingen in de zorg.

Wie zijn onze cliënten? 
Er is geen algemene beschrijving te geven die past bij alle cliënten. Wel kan gezegd worden dat deze mensen een verstandelijke beperking hebben, vaak in combinatie met psychiatrische en/of lichte somatische problematiek. Het gaat hierbij om cliënten met een zorg zwaarte pakket 1 t/m 4 of andere zorgindicaties met een ondersteuningsbehoefte. De cliënten wonen op een woonlocatie van Abrona of hebben een eigen appartement. Vanuit sommige locaties bieden we aan cliënten in de wijk ook een vorm van dagbesteding en/of ambulante begeleiding aan. Elke locatie heeft een eigen leefklimaat en leeftijdsopbouw. Bij het begeleiden van de cliënten staan eigen kracht, activering en participatie in de wijk centraal.

Wat wordt er als medewerker van je verwacht in de Generalistische Langdurige Zorg?
Als je op een generalistische langdurige zorg locatie van Abrona werkt kies je voor:

  • diversiteit en afwisseling in je werk: Jij bent de schakel tussen de locatie en de wijk;
  • een werkplek in een veranderende omgeving waarbij een innovatieve, flexibele en constructieve werkhouding belangrijk is en waar ruimte is voor ondernemerschap;
  • werken in een divers team met verschillende expertises en ervaringen;
  • een werkplek met veel organisatorische vrijheid, verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Je ondersteunt de cliënten bij het bouwen en onderhouden van hun sociale netwerk en de interactie en contacten met de wijk. Daarbij handel je creatief en ben je open en duidelijk in je communicatie;
  • ondersteuning op afstand door een teamleider en gedragskundige (vanuit de dienst Behandeling & Expertise).