Behandeling & Expertise

Behandeling en Expertise
Bij Behandeling & Expertise gaat het er om wat de cliënt wél kan
Behandelzorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een specialisme. Dit specialisme bestaat uit een combinatie van specifieke kennis en vaardigheden. Naast de inhoudelijke deskundigheid op het eigen vakgebied, beschikken de professionals ook over kennis en ervaring in het omgaan met verstandelijk beperkte cliënten. Deze combinatie zorgt ervoor dat de behandelaren bij Abrona de cliënt écht begrijpen en aansluiten bij wat de cliënt wél kan. 

Bij mensen met een verstandelijke beperking  is vaak sprake van meervoudige problemen. Daarom kan het belangrijk zijn om vragen van cliënten en klanten vanuit verschillende disciplines te benaderen. Bij Behandeling & Expertise werken we dan ook met multidisciplinaire teams. Zowel een arts voor verstandelijk gehandicapten als een gedragsdeskundige zijn betrokken bij vragen van cliënten en klanten.   

Met welke cliënten werk je bij Behandeling & Expertise?
Bij Behandeling &  Expertise heb je te maken met verschillende cliënten:

 1. cliënten die bij Abrona wonen met een zorgzwaartepakket inclusief behandeling. De behandelzorg is voor deze cliënten onlosmakelijk verbonden met het wonen. De cliënten hebben een verstandelijke beperking en vaak bijkomende problemen in de vorm van psychiatrische stoornissen als depressie, angst, stoornissen in het autismespectrum, gedragsproblematiek of somatische (ouderdoms-)aandoeningen; 
 2. cliënten met een verstandelijke beperking die wonen bij een andere zorginstelling. Die zorginstelling kiest er voor om (een deel van de) behandeling uit te besteden aan Abrona;
 3. cliënten met een verstandelijke beperking en/of bijkomende  problematiek die zelfstandig wonen. De behandeling vindt plaats na verwijzing van de eigen huisarts van de cliënt;  
 4. (Wmo)-teams die zorg leveren aan burgers met een verstandelijke beperking of meervoudige problematiek; 
 5. collega-behandelaren die in hun praktijk zorg leveren aan cliënten met een verstandelijke beperking en die,  gezien de complexiteit van de klachten, gebruik willen maken van de specialistische kennis en expertise van de behandelaars van Abrona.   

Wat wordt er van je verwacht als medewerker bij Behandeling & Expertise?
Als je bij Abrona werkt binnen Behandeling & Expertise kies je voor:

 • gespecialiseerde behandelzorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • werken met professionele collega’s  met uiteenlopende deskundigheden. Iedere medewerker is deskundig op het (para)medische vakgebied en beschikt over kennis en ervaring in het omgaan met verstandelijk beperkte cliënten; 
 • een bijzondere werkomgeving waar cliënten, ouders en begeleiders terechtkunnen met specifieke vragen en klachten;
 • een dynamische omgeving waarin je snel moet kunnen schakelen en waarin geen dag hetzelfde is.


De volgende mensen werken binnen Behandeling & Expertise:

 • Artsen Verstandelijk Gehandicapten
 • Huisartsen
 • Medisch assistenten
 • Praktijk Ondersteuner Huisarts
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • (GZ) psycholoog
 • Orthopedagoog
 • Tandarts
 • Mondhygiëniste
 • Gedragstherapeut
 • Psycho Motore Therapeut
 • Haptotherapeut
 • Muziektherapeut


Werken in de stad of de provincie Utrecht

De afdeling Behandeling & Expertise werkt vanuit 3 verschillende gezondheidscentra in de provincie Utrecht: in Huis ter Heide, Utrecht (Leidsche Rijn) en in Maarssenbroek.

Daarnaast zijn er poliklinieken in twee ziekenhuizen in de regio: Het Diaconessenhuis in Utrecht en het Tergooi ziekenhuis in Blaricum.