Wat doen we?

Binnen Abrona leveren we diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze diensten leveren we lokaal, dichtbij en wanneer mogelijk op maat. Onze zorg is gericht op het individu en gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt. Binnen het wonen zijn er diverse vormen zoals 24 – uurs begeleiding, begeleid zelfstandig wonen en ambulante zorg.  Ook biedt Abrona  diverse vormen  van dagbesteding aan op verschillende locaties.

Abrona biedt ook waar nodig pedagogische en psychische ondersteuning aan. Daarnaast heeft Abrona diverse artsen in huis.

Abrona maakt een onderscheid in de verschillende typen dienstverlening. Deze typen dienstverlening bestaan uit Specialistische Langdurige Zorg ( SLZ),  Generalistische Langdurige Zorg ( GLZ), Behandeling & Expertise (B&E) en  Maatschappelijke Ondersteuning ( MO).