Scholing & Training

Je moet bij de les blijven voor het beste resultaat
Professioneel werken vraagt van je dat je bekwaam bent en blijft. Door nieuwe ontwikkelingen in het werk(veld), maar ook vanuit individuele leervragen ontstaat de behoefte aan verdere scholing. Bij Abrona pakken we deze verantwoordelijkheid samen met jou op:

  • Jij maakt je eigen portfolio en zorgt dat dit actueel blijft, zodat je ziet wat je bekwaamheden en ontwikkelpunten zijn. 
  • Abrona faciliteert jou  door gerichte scholing en training aan te bieden. Daarbij kijken we naar aansluitende leervormen, die passen bij je leerstijl, het doel en de inhoud van de training, zoals e-learning, klassikale werkvormen, blended learning (combinatie van e-learing en praktijk) , intervisie en coaching.


Voorbeelden van praktijkgerichte scholing en training:

  • Diverse BIG trainingen zoals  injecteren en medicatie
  • Omgaan met Agressie.
  • Autisme, psychopathologie
  • Effectieve gesprekken voeren
  • Intervisie


Ook kun je bij Abrona  specifieke externe scholing volgen.